Comments are off for this post

SLOBODNA ZONA JUNIOR / SEMINAR ZA NASTAVNIKE

Jednodnevna obuka Slobodna zona u osnovnim i srednjim školama – film kao pomoćno sredstvo u nastavi Građanskog vaspitanja biće organizovana u nedelju, 28.juna u prostoru Kulturnog centra Rex u Beogradu.

 Seminar je akreditovan od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja (kataloški broj 885) i realizuje se u okviru programa „SLOBODNA ZONA JUNIOR“ .

 Pored nastavnika građanskog vaspitanja, obuku mogu pohađati i nastavnici razredne nastave, opšte obrazovnih predmeta, kao i stručni saradnici.

Iako su filmovi prvobitno namenjeni nastavi Građanskog vaspitanja, posebno inspirativnom se pokazala njihova upotreba u okviru projektne nastave gde se filmovi koriste kao podsticaj za tematsku korelaciju među različitim predmetima, ali i samostalno u okviru nastavih predmeta Sociologija, Istorija, Ustav i prava građana, Geografija, itd. Filmovi Slobodne zone Junior su prilagođeni trajanju školskog časa i uzrastu gledalaca.

Učešćem u obuci nastavnici stiču pravo da besplatno dobiju na neograničeno korišćenje kompilaciju filmova i priručnik (u elektronskoj formi) sa predloženim radionicama koje odgovaraju kurikulumu nastave građanskog vaspitanja.

Cena kotizacije iznosi 2.200,00 RSD.

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.

Rok za prijavu je utorak 23.jun 2015.godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone 011/3284534 i 011/3284299 ili na E-mail: [email protected] ili [email protected].

*Važno: Organizator zadržava pravo da usled nepredviđenih okolnosti otkaže održavanje seminara.