Comments are off for this post

Međunarodna panevropska konferencija PUSH

Međunarodna panevropska konferencija PUSH održaće se 11. novembra u 11 časova u Kulturnom centru Beograda. Učesnici konferencije će se baviti pitanjem stanovanja, kao i prava na grad, koje je zadnjih nekoliko decenija postalo jedno od najvažnijih pitanja koje ima egzistencijalnu potku. Pravo na adekvatno stanovanje jedno je od prava prepoznatih u Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, koji obavezuje i Republiku Srbiju. Ipak, ovo pravo sve je ugroženije. Rast cena nekretnina, nedovoljna razvijenost sistema socijalnog stanovanja, kao i prinudna iseljenje, dovode do egzodusa siromašnih iz gradskih centara, porasta beskućništva, a posledično i ugrožavanja drugih ljudskih prava pojedinaca i pojedinki.

Iako situacija sa stanovanjem ima trend koji negativno pogađa građane, širom sveta javljaju se udruženja i pokreti koji pokušavaju da ponude rešenja kako bi se izbegla socijalna katastrofa. Različiti modeli udruživanja u zadruge stanara samo su jedno od mogućih izlaza. Tu su i kampanje koje zahtevaju sveobuhvatniji sistem socijalnog stanovanja, a imamo i primer Berlina u kojem je pokrenuta masovna kampanja sa zahtevom da se nacionalizuju stanbeni objekti koji su u rukama velikih korporacija. Na konferenciji pokušaćemo da obuhvatimo različita iskustva borbe za dom i analiziramo njihovu uspešnost u obezbeđivanju osnovnog prava na adekvatno stanovanje.

Učesnici konferencije: Fredrik Gertten (režiser filma), Iva Marčetić (Pravo na grad, Zagreb), Aleksa Petković (Združena akcija Krov nad glavom), Iva Čukić (Institut za urbane politike) i Danilo Ćurčić (Inicijativa za ekonomska i socijalna prava – A11)

Urednik i moderator: Vladimir Simović (Centar za politike emancipacije)