Comments are off for this post

Još 23 nastavnika u Slobodnoj zoni obučena za korišćenje filma u nastavi

U okviru projekta „Slobodna zona Junior“ u subotu, 14. novembra u prostoru Kulturnog centra Rex u Beogradu održana je još jedna u nizu jednodnevnih obuka Slobodna zona u osnovnim i srednjim školama – film kao pomoćno sredstvo u nastavi Građanskog vaspitanja.
Obuku u trajanju od 8 sati pohađala su 3 nastavnika srednjih i 20 nastavnika osnovnih škola iz Beograda, Paraćina, Obrenovca, Pančeva, Mladenovca, Novog Bečeja i Petrovca na Mlavi. Zajedno sa njima, gledali smo „Leteću Anu“, „Ašreja“, i filmove „Nisam onaj za koga me smatraš“ i „Nikad kao prvi put“. Nastavnici su na konkretnim primerima obučeni na koji način angažovane filmove mogu koristiti u nastavi, ali su i u okviru rada u grupama dobili priliku da i sami osmisle scenarija za rad na času.
Realizovani seminar deo je edukativnog projekta „Slobodna zona junior“ koji je nastao kao odgovor na potrebu za modernizаcijom nastave i podizanjem svesti o pitanjima ljudskih prava među mladima.
Edukativni setovi „Slobodne zone Junior“ prevashodno su namenjeni nastavi Građanskog vaspitanja, a filmovi su prilagođeni trajanju školskog časa i uzrastu gledalaca, kao i temama koje se obrađuju u okviru ovog predmeta.
Pa ipak, tokom desetogodišnje realizacije ovog projekta posebno inspirativnom pokazala se upotreba ovih filmovai u okviru predmeta poput Sociologije, Ustava i prava građana, Istorije, Geografije, itd.
Seminar je akreditovan od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i registrovan je pod kataloškim brojem 885

Ukoliko ste nastavnik ili stručni saradnik u osnovnoj ili  srednjoj školi i zainteresovani ste za pohađanje seminara pišite nam na [email protected].