No comments yet

NOĆNI RAZGOVORI: OTVORENE RANE

DA LI SU RATOVI GOTOVI?

Prvi u nizu Noćnih razgovora na 13. Slobodnoj Zoni otvoren je filmom pod nazivom ”Muškarci ne plaču”. Ivan Milenković moderirao je razgovor čija je tema bila Otvorene rane. Njegovi sagovornici su bili Lidija Mojsovska, Saša Nikolić, Teofil Pančić i Miodrag Jovanović.

Diskusija je započeta pitanjem da li su ratovi gotovi. Ovim pitanjem pokrenuta je večita tema izbora: da li su protagonisti u filmu zaista imali izbore i kakvi su oni bili. Na pitanje sagovornici su odgovorili drugim pitanjem: U ratnoj situaciji, postoji li uopšte prostora za ozbiljan izbor? Teofil Pančić naglasio je da o tome ne možemo govoriti bez poznavanja individualnih istorija pojedinaca i njihovih razloga za stupanje u rat. ”Neko je bio mobilisan nekome je rat došoa u kući, neko je morao da putuje hiljadama kilometara da bi do rata došao – neko je gostovao ratu, a nekome je rat bio gost”, zaključio je Pančić. Sagovornici su se složili da je za dugotrajnost rata presudan duboko ukorenjen, kolektivistički obrazac koji je opravdavao simptomatično donošenje odluka u tuđe ime.

Miodrag Jovanović govorio je o relativizaciji rata kao takvog, navodivši da se ratovi više ne vode osvajački, između država zarad teritorija, već da su danas svepristuni građanski ratovi, a zapravo ratovi identiteta.

Još jedna od centralnih tema razgovora bila je pitanje razrešenja – da li je moguće postići ga samo naporom zajednice, ili je individualna katarza jedini način da se otvorene rane rata zaleče? Sagovornici nisu imali jedinstven odgovor na ovo pitanje, mada su se svi usaglasili oko toga da problem definitivno postoji. Teofil je prokomentarisao da su rane i dalje žive, naglasivši da ”gde god da zagrebeš prokrvari”.

Dok film ”Muškarci ne plaču” nesumnjivo ima kraj, rat iako je na frontovima završen, u glavama ljudi i dalje traje. Postoji li srećan ishod rata na filmu ili u realnosti, bila je pitanje koje je zaključilo razgovor. ”Mogao bi da bude happy end da ne živimo u ovakvim zajednicama” uočio je Saša Nikolić. Lidija Mojsovska, sa optimizmom, primetila je da se budućnost može promeniti edukacijom mladih, kroz filmove aktivističkog duha, kakvi se mogu pogledati na Slobodnoj Zoni.

Autori teksta su: Aleksandar Rakezić, Emilija Bošković, Vanja Seničić, Viktorija Ćosić

Post a comment