6 x 9: Virtuelno Iskustvo Života u Ćeliji

6 x 9: virtuelno iskustvo života u ćeliji

Virtuelna realnost
Autori: Frančeska Paneta, Lindzi Polton
Zemlja: Velika Britanija
Godina: 2016
Produkcija: The Gardian

Sinopsis
Sa preko dva miliona zatvorenika širom zemlje, populacija u zatvorima Sjedinjenih Američkih Država je ogromna.  Skoro 80 000 je u samicama. Nemaju nikakav kontakt sa ljudima i svaki element njihovog okruženja je kontrolisan. Obroke dobijaju kroz otvor čvrstih čeličnih vrata, kroz koji se sprovodi svaki vid komunikacije sa osobljem. Dozvoljeno im je jedno tuširanje nedeljno, a spoljašnji svet mogu da ne vide mesecima, čak i godinama. Provode između 22 i 24 sata dnevno u svojim samicama, sa vrlo malo ili bez kontakta s ljudima, danima pa čak i decenijama. Čulna deprivacija koju prožvljavaju dovodi do ozbiljnih psiholoških posledica. Ovi ljudi su nevidljivi za nas, pa čak i za sebe same. Ujedinjene nacije su osudile samice. Ali one i dalje postoje.

O autorkama
Frančeska Paneta je višestruko nagrađivana umetnica zvuka i novinarka. Radi za Gardian kao urednik specijalnih projekata, vodeći projekte koji unose inovacije u storitelingu. Lindzi Polton je višestruko nagradjivana rediteljka dokumentarnih filmova i novinarka koja se zalaže za inovacije u digitalnom storitelingu i za nove platforme. Producirala je široki spektar dokumentaraca i interaktivnih multimedija na teme od klimatskih promena do Prvog svetskog rata, vojnih operacija u Avganistanu i istraga globalnih tekstilnih industrija u Bangladešu.

Festivali i nagrade
Filmski festival Tribeca, 2016

Contact
The Guardian
[email protected]

Post a comment

You must be logged in to post a comment.